מ ג ז י ן
מרכז השייט- ניתן לשנות את המועד עד 7 ימים מהמועד אשר תואם ללא עלות.
- ביטול ההפלגה כנגד החזר כספי מתאפשר רק עד שבוע ממועד הפעילות. בכל מקרה ינוכה דמי טיפול בסך של 200 ₪.
- עבור איחור או אי הגעה לפעילות אין החזר כספי.
- התשלום במלואו יבוצע לפני היציאה לים, במזומן או בכרטיס אשראי.
- במידה ובתאריך האירוע תנאי מזג אויר ומצב הים לא יאפשרו את ההפלגה וקיום האירוע כמתוכנן וזאת על פי שיקול  דעתו  הבלעדי של סקיפר היאכטה,יידחה האירוע למועד מאוחר יותר וקרוב במידת האפשר לתאריך האירוע המקורי או יבוטל לגמרי  ושהלקוח ישלם דמי ביטול בס"כ 200 ש"ח.